HAMBRE DE PENSAR. HAMBRE DE COMPETIR. HAMBRE DE DESAFIAR. HAMBRE DE LUCHAR. HAMBRE DE GANAR.